• Konsultācijas
 • Izpētes, tehniski ekonomiskie pamatojumi
 • Sistēmu attīstības plāni
 • Konkursa dokumentu sagatavošana projektēšanai
 • Būvprojekti minimālā sastāvā
 • Būvprojekti
 • Ietekmes uz vidi novērtējums
 • Konkursa dokumentu sagatavošana būvniecībai
 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība
 • Inženiertehniskā uzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem
 • Konkursa piedāvājumu izvērtēšana
 • Eksperta atzinumi
 • Projektu vadība
ŪDENSAPGĀDE KANALIZĀCIJA

 • Ūdensgūtņu aprīkojums
 • Ūdens attīrīšanas ietaises
 • Rezervuāri un torņi
 • Sūkņu stacijas
 • Ūdensvadi
 • Ēku iekšējās un ārējās ūdenspgādes sistēmas
 • Sūkņu stacijas
 • Pašteces un spiedvadi
 • Notekūdeņu attīrīšanas ietaises
 • Ēku iekšējās un ārējās kanalizācijas sistēmas

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv