AQUA-BRAMBIS, ūdensapgādes un kanalizācijas konsultantu-projektētāju grupa, ir privāts, juridiski un saimnieciski patstāvīgs uzņēmums (SIA), kas savu darbību uzsācis 1991. gadā.

Par SIA "Aqua-Brambis" finansiālo pamatu kļuva Aivara Brambja ieķīlātais žigulis un Grundfos dāvana: divi mazie cirkulācijas sūkņi.

Uzņēmums SIA "Aqua-Brambis" tika dibināts pēc projektēšanas institūta „Pilsētprojekts” reorganizācijas (institūts ne mazāk kā četrdesmit gadus vadīja pilsētbūvniecības un arhitektūras radošo attīstību un tendences Latvijā, tajā strādājuši teju visi izcilākie un vadošie 20. gadsimta Latvijas arhitekti un inženieri).

AQUA-BRAMBIS ir viena no Latvijas Projektēšanas sabiedrības (SIA LPS, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1992. gadā) 45 juridiskajām personām. Visas LPS firmas ir saistītas ar būvniecību un ir specializējušās dažādās nozarēs. Šāda projektēšanas firmu sadarbība dod iespēju operatīvi izstrādāt projektu dokumentāciju, kura kompleksi ietver visas nepieciešamās specialitātes. Mūsu rīcībā ir plaša informācijas datu bāze, bibliotēka, arhīvs.

Mums ir pastāvīga sadarbība ar Latvijas labākajiem projektētājiem un būvfirmām.

Kopš 2003. gada mūsu uzņēmums ir Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) dibinātājs un tās biedrs.

No 2015. gada esam CLEANTECH LATVIA - tīro tehnoloģiju klastera partneris. Klasteris apvieno Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumus un pētniecības iestādes, kas savstarpēji pastiprina viens otra konkurences priekšrocības.

Mūsu darbība balstās uz daudzu gadu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas objektu izstrādāšanā, šo būvju uzraudzībā celtniecības un garantijas laikā, vietējo un ārzemju speciālistu darba koordinācijā, būvizmaksu aplēsēs un kontrolē. Mēs esam augošs uzņēmums: gan daudzu gadu darbā pieredzējuši projektētāji, gan vidējās paaudzes speciālisti, gan jaunie topošie inženieri.

Darbā izmantojam plašu projektēšanas datorprogrammu klāstu. Tiesības uz objektu projektēšanu uzņēmums iegūst lielākoties izsoļu un konkursu ceļā.

Projektētāja profesionālā atbildība ir apdrošināta.

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv