Ogres ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta II kārtas sagatavošana

Iepirkumu dokumentācijas un investīciju projekta realizācijai nepieciešamo tehnisko specifikāciju sagatavošana.ES Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu piesaistīšana Ogres ūdens saimniecības tālākai attīstībai.

Pasūtītājs: SIA “Eiroprojekts”; Vides ministrija
Finansētājs: LR Vides ministrija un PA "Mālkalne"
Projekta vadītājs: N. Vējonis
Kanalizācijas risinājumi: A. Krauze J.Laicāns - SIA “AQUA-BRAMBIS”
Ekonomiskie, finansu, iepirkuma, institucionālie un ūdensapgādes jautājumi: N. Vējonis, L. Barkāns, A. Grasis, R.Rudzīte, A. Matīsa - SIA "Eiroprojekts"

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv