Ugunsdzēsības rezervuāru jaunbūve Druvas ielā 2, Ogrē. Tehniskais projekts

Pasūtītājs: SIA "Inženieru birojs Būve un Forma"
Finansētājs: SIA FAZER maiznīca Ogrē
Projekta vadītājs: A. Brambis - SIA “AQUA-BRAMBIS”
Tehnoloģiskā daļa: H. Samuilovs - SIA “AQUA-BRAMBIS”
Arhitektūra: K. Leiguts- SIA "5 AVĒNIJA"
Būvkonstrukcijas: M. Grāvītis- SIA "Inženieru birojs Būve un Forma"
Elektroapgāde: T. Ziediņa - SIA “KĀRLIS”
Topogrāfiskā uzmērīšana: J. Freimanis- SIA "GALILEJS"
Ģeotehniskā izpēte: I. Meijere- SIA "Ģeo izpēte"

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv