Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: II kārta, sadarbībā ar SIA "Eiroprojekts"

Ūdenssaimniecības investīciju projektu tehniski ekonomisko pamatojumu un projekta novērtējumu sagatavošana Austrumlatvijas upju baseinu ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā, 19 pašvaldībās, pieteikuma sagatavošana 19 pašvaldību tehniskās palīdzības projekta finansēšanai no ISPA fonda un investīciju projekta finansēšanai no Kohēzijas fonda. Tehniskais novērtējums sadaļām Aizkraukles, Gulbenes, Krāslavas, Jēkabpils, Vangažu, Baldones, Varakļānu pilsētās un Ērgļu, Liepas ciemos.

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv