Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: III kārta, sadarbībā ar "Halcrow" (Lielbritānija)

Ūdenssaimniecības investīciju projektu tehniski ekonomisko pamatojuma un projekta novērtējuma sagatavošana 15 pašvaldībās, pieteikuma sagatavošana 15 pašvaldību tehniskās palīdzības projekta un investīciju projekta finansēšanai no Kohēzijas fonda. Tehniskā palīdzība novērtējuma ziņojumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Viļānos, Kārsavā, Maltā un Ilūkstē.

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv