Uzklikšķiniet uz pilsētas, lai redzētu attiecīgo projektu sarakstu.
 
 

Atlasīt projektus pēc gada:

 

info

 

gads

  saturs   pasūtītājs
                 
 

 

2018

  Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi līgumam "Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā"   SIA "Vinda"  
 

 

2015

  Būvprojekta ekspertīze Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta līguma "Pašteces kanalizācijas kolektora pārbūve Piebalgas ielā Cēsīs, Cēsu novadā" ietvaros   SIA "Vinda"  
 

 

2014

  Konsultatīvie pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas atsevišķu jautājumu risināšanā Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas līguma Nr.18 ietvaros   SIA "Vinda"  
 

 

2014

  Būvprojekta "Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" ekspertīze   SIA "Vinda"  
 

 

2014

  Inženiertehniskās būvuzraudzības veikšana apvienotajam projektēšanas un būvdarbu līgumam "Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" (Kohēzijas fonds, FIDIC Dzeltenā grāmata)   SIA "Vinda"  
 

 

2013

  Autoruzraudzība projektam „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve”   SIA „Vinda”  
 

 

2011

  Būvprojektu izstrāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai un Pasūtītāja prasību sagatavošana ūdens sagatavošanas ietaišu rekonstrukcijai Cēsīs (ES Kohēzijas fonda finansējums)   SIA "Vinda"  
 

 

2010

  TEP aktualizācija projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” ietvaros   SIA „Vinda”  
 

 

2007

  Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izpēte Cēsīs   Cēsu pilsētas dome  
 

 

2006

  Situācijas izpēte un lietus ūdeņu apsaimniekošanas modeļa izstrāde Cēsīs   Jelgavas dome  
 

 

2004

  Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta III kārtas sagatavošana   SIA "Vinda", LR Vides ministrija  
 

 

2001

  Latvijas apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības attīstība. Tehniski ekonomiskā izpēte Ērgļu, Sausnējas, Jumurdas, Āronas, Liezeres, Bērzaunes un Vestienas pagastos. Konsultantu pakalpojumi   "Vidzemes septītnieks"  
 

 

2001

  Ūdenssaimniecības attīstība Gaujas baseina pilsētās. Konsultatīvie pakalpojumi. Sadarbībā ar "Halcrow" (Lielbritānija)   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
 

 

1996

  Projekts "800+". Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Latvijas mazpilsētās. Sadarbībā ar "Haecon-Halcrow" (Lielbritānija)   PHARE programma, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
 

 

1995

  Cēsu pilsētas kanalizācijas tīklu izpēte. Sadarbībā ar "Viatek Group" (Somija)   PHARE programma, Cēsu pašvaldības uzņēmums "Vinda"  
 

 

1995

  Cēsu pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Būvuzraudzība. Sadarbībā ar "Plancenter" (Somija)   Cēsu rajona padome  
 

 

1995

  Cēsu kanalizācijas projekts. Tehniski ekonomiskais pamatojums. Sadarbībā ar "Plancenter Ltd" (Somija)   Cēsu rajona padome  
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv