Uzklikšķiniet uz pilsētas, lai redzētu attiecīgo projektu sarakstu.
 
 

Atlasīt projektus pēc gada:

 

info

 

gads

  saturs   pasūtītājs
                 
 

 

2008

  Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Krāslavā. (ES Kohēzijas fonda projekts)   SIA "Krāslavas ūdens"  
 

 

2005

  Iepirkuma dokumentu sagatavošana projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 2.kārta"   "Halcrow Group Limited" Filiāle Latvijā  
 

 

2003

  Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: II kārta, sadarbībā ar SIA "Eiroprojekts"   LR Vides ministrija  
 

 

2003

  Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: III kārta, sadarbībā ar "Halcrow" (Lielbritānija)   LR Vides ministrija  
 

 

2001

  Tehniskā palīdzība ūdensapgādes un kanalizācijas attīstībai Krāslavā. Konsorcijā ar "Soil&Water" (Somija)   Krāslavas pilsētas dome  
 

 

2001

  Astoņu pilsētu projekts (Aizkraukle, Bauska, Gulbene, Jēkabpils, Krāslava, Kuldīga, Saldus, Talsi). Tehniskā palīdzība būvniecības uzraudzībai (FIDIC līguma noteikumi)   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
 

 

2000

  Konkursa dokumentu sagatavošana atdzelžošanas staciju būvniecībai 8 Latvijas pilsētās (Aizkraukle, Bauska, Gulbene, Jēkabpils, Krāslava, Kuldīga, Saldus, Talsi). Sadarbībā ar NCG (Dānija)   Danish EPA (Dānijas Vides Aizsardzības aģentūra), NEFCO, PHARE LSIF '99  
 

 

1996

  Projekts "800+". Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Latvijas mazpilsētās. Sadarbībā ar "Haecon-Halcrow" (Lielbritānija)   PHARE programma, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
 

 

1996

  Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība četrās Latvijas mazpilsētās. Sadarbībā ar "Soil & Water Ltd." (Somija)   Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pilsētu domes  
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv