Uzklikšķiniet uz pilsētas, lai redzētu attiecīgo projektu sarakstu.
 
 

Atlasīt projektus pēc gada:

 

info

 

gads

  saturs   pasūtītājs
                 
 

 

2013

  Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta.Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ogrē" (Kohēzijas fonda līdzfinansējums, FIDIC Dzeltenā grāmata)   Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres namsaimnieks"  
 

 

2013

  Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta”   Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres namsaimnieks"  
 

 

2012

  Ekspertīze projektam „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārta. 1.posma – 2 artēzisko urbumu ierīkošana Zilo kalnu ūdensgūtnē”   SIA „Ekolat”  
 

 

2012

  Ekspertīze projektam „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārta. Ūdensvada izbūve Doles ielā”   SIA „Ekolat”  
 

 

2006

  Ugunsdzēsības rezervuāru jaunbūve Druvas ielā 2, Ogrē. Tehniskais projekts   SIA "Inženieru birojs "Būve un Forma""  
 

 

2004

  Ogres ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta II kārtas sagatavošana   SIA “Eiroprojekts”; Vides ministrija  
 

 

2003

  Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: II kārta, sadarbībā ar SIA "Eiroprojekts"   LR Vides ministrija  
 

 

2003

  Tehniskā palīdzība ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās: III kārta, sadarbībā ar "Halcrow" (Lielbritānija)   LR Vides ministrija  
 

 

1996

  Projekts "800+". Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Latvijas mazpilsētās. Sadarbībā ar "Haecon-Halcrow" (Lielbritānija)   PHARE programma, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv