Uzklikšķiniet uz pilsētas, lai redzētu attiecīgo projektu sarakstu.
 
 

Atlasīt projektus pēc gada:

 

info

 

gads

  saturs   pasūtītājs
                 
 

 

2015

  Būvprojekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Vikingu, Matrožu, Lašu un Jūrnieku ielās Buļļuciemā, Jūrmalā" būvdarbu apjomu un tāmes pārskatīšana   SIA "Jūrmalas ūdens"  
 

 

2013

  Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta. Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Asaros un Mellužos (Kohēzijas fonda līdzfinansējums)   SIA "Jūrmalas ūdens"  
 

 

2014

  Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas tehniski - ekonomiskā pamatojuma aktualizācija   SIA "Jūrmalas ūdens"  
 

 

2014

  Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta" ietvaros būvprojektu izpildes autoruzraudzība   SIA "Jūrmalas ūdens"  
 

 

2012

  Tehniskā projekta izstrāde „Pašteces kanalizācija Asaru prospektā, Spīdolas, Pededzes, Olgas un Ārijas ielās, Jūrmalā”   SIA „Jūrmalas ūdens”  
 

 

2012

  Tehniskā projekta izstrāde „Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Vikingu, Matrožu, Lašu un Jūrnieku ielās Buļļuciemā, Jūrmalā”   SIA „Jūrmalas ūdens”  
 

 

2009

  Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana. (ES Kohēzijas fonda projekts)   SIA "Jūrmalas ūdens"  
 

 

2007

  Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana   LR Vides ministrija un SIA „Jūrmalas ūdens”  
 

 

2007

  Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu sistēmas izveidei Lielupes upes baseina pilsētās - Jūrmalā   Jūrmalas pilsētas dome  
 

 

2003

  Ūdensapgādes sistēmas attīstība Jūrmalā. Konkursa dokumenti un inženiertehniskā uzraudzība (FIDIC Dzeltenā grāmata)   SIA "Jūrmalas Ūdens"  
 

 

1999

  Jūrmalas ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu attīstība. Investīciju programmas sagatavošana. Sadarbībā ar SWECO Int. (Zviedrija) un NCG (Zviedrija)   SIDA, Jūrmalas Dome  
 

 

1998

  Kanalizācijas spiedvads "Jūrmala – Rīga". Tehniskais projekts, būvuzraudzība un vadība   Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
 

 

1996

  Projekts "800+". Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Latvijas mazpilsētās. Sadarbībā ar "Haecon-Halcrow" (Lielbritānija)   PHARE programma, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv