Inženierkonsultanti no visas pasaules tiekas Kvebekā

SIA "Aqua-Brambis" pārstāvēja inženieris Guntars Maļina.

65 nacionālo konsultantu asociāciju pārstāvji, kopā vairāk kā 500 inženieri, arhitekti, juristi, finansisti un citu ar būvniecību saistītu profesiju pārstāvji pulcējās, lai dalītos ar pieredzi un apspriestu problēmas, kas saistītas ar nozares attīstību, tirgus globalizāciju, partnerattiecību un sadarbības uzlabošanu gan nozares ietvaros, gan ārpus tās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mūsdienīgas infrastruktūras attīstību un uz zināšanām balstītu pakalpojumu sniegšanu.

FIDIC vārds projektētāju un būvnieku sabiedrībā galvenokārt saistās ar tās izstrādātajiem un izdotajiem būvniecības līgumu noteikumiem (t.s. Sarkano, Dzelteno, Zaļo, Sudraba, Balto u.c. grāmatām), kurās skaidri noteikti būvniecības procesa dalībnieku pienākumi un tiesības, doti izsmeļoši skaidrojumi kā objektīvi risināt to starpā radušās domstarpības. Lielu uzmanību FIDIC izpildkomiteja un sekretariāts velta dažādu semināru un mācību organizēšanai, informācijas un viedokļu apmaiņai, augstu profesionālo standartu un ētikas principu popularizēšanai.

Šī gada konferences nosaukums bija „ Spēcīga nozare, kas kalpo sabiedrībai”. Pirms konferences sestdienā, kā parasti notika nacionālo inženierkonsultantu asociāciju izpilddirektoru un sekretāru sanāksme, kurā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar:

- starptautiskās pieredzes plašāku izmantošanu vietējā mērogā;

- FIDIC lomu nacionālo asociāciju starptautiskās sadarbības uzlabošanā;

- FIDIC un nacionālo asociāciju tālāku attīstību un kādi ceļi un iespējas ir tām uzlabot sadarbību ar saviem biedriem un klientiem.

Pirms konferences svētdienā ( arī, kā jau ierasts) notika nacionālo asociāciju prezidentu un valdes priekšsēdētāju sanāksme, kuras dienas kārtībā galvenie jautājumi bija:

- FIDIC sekretariāta un komiteju šī gada darbības īss pārskats;

- Reģionālo (Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna) grupu ziņojumi;

- Eiropas inženierkonsultantu asociāciju federācijas (EFCA) un Panamerikas inženierkonsultantu asociāciju federācijas (FEPAC) uzstāšanās;

- FIDIC un EFCA sadarbības modeļu apspriešana;

- FIDIC darbības nākotnes stratēģija un taktika.

Konferences trīs dienu plenārsēžu un semināru ( radošo darbnīcu) laikā tika diskutēts par jaunumiem, aktualitātēm, šā brīža un nākotnes uzdevumiem un to risināšanas ceļiem.

Katras dienas plenārsēde un tai sekojošie semināri tika veltīti:

- Nozares ietekmei uz sabiedrību;

- Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai;

- Stipru organizāciju izveidošanai.

Plenārsēdēm sekojošie semināri notika 3 paralēlās plūsmās, kurās detalizētāk tika apskatīti plenārsēdē izvirzītie jautājumi. Šajos semināros konferences dalībnieki varēja piedalīties pēc savām interesēm un izvēles. Noslēgumā notika semināros apspriesto jautājumu kopsavilkums un nosprausti mērķi turpmākai FIDIC biedru darbībai un nozares attīstībai.

Konferences laikā noslēdzās FIDIC organizētais jauno profesionāļu apmācības kurss, kura dalībniekiem tika dota iespēja izvērtēt gūtās zināšanas un izteikt viedokli par savu redzējumu uz nozares un FIDIC tālāku attīstību.

Konferences darbs noslēdzās ar Ģenerālās Asamblejas sēdi (GAM), kurā ar balsstiesībām piedalījās klātesošo nacionālo asociāciju delegāti. Tajā tika apstiprināts iepriekšējā gada konferences Singapūrā GAM protokols, apspriestas, bet pagaidām vēl nepieņemtas, izmaiņas statūtos, kā arī apspriests un apstiprināts FIDIC budžets.

Tika uzņemts jauns biedrs — Uzbekijas inženierkonsultantu asociācija. Tika izvēlēts nākamais prezidents — amerikānis Greg Thomopulos, kurš pēc gada tiks ievēlēts par FIDIC prezidentu pašreizējā prezidenta - kanādieša John Boid vietā. Pirmā FIDIC prezidenta Lui Pranger balvu par ieguldījumu FIDIC attīstībā saņēma nīderlandietis Iksan van der Putte, kurš kā konsultants piedalījies daudzu infrastruktūras un vides projektu realizācijā visā pasaulē, arī Latvijā.

Atsevišķs vienas dienas pēc konferences seminārs tika veltīts nesen izdotajiem FIDIC līguma noteikumiem „Projektēt — būvēt — lietot” (Build — Design — Operate) jeb t.s. Zelta grāmatai .

Sīkāku informāciju par FIDIC konferenci Kvebekā, tajā sniegtajiem ziņojumiem un citiem jaunumiem var iegūt FIDIC mājas lapā - www.fidic.org.

Informācija par Latvijas inženierkonsultantu asociāciju un aktivitātēm ir atrodama LIKA mājas lapā - www.lika.lv.

Raimonds Eizenšmits

Inženierzinātņu doktors, LIKA valdes priekšsēdētājs

 

FOTO GALERIJA

 

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv