Inženierkonsultanti no visas pasaules tiekas Singapūrā

No 9. līdz 13. septembrim Singapūrā notika Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas FIDIC gadskārtējā konference. 75 nacionālo konsultantu asociāciju pārstāvji, kopā vairāk kā 600 inženieri, arhitekti, juristi, finansisti un citu ar būvniecību saistītu profesiju pārstāvji pulcējās, lai dalītos ar pieredzi un apspriestu problēmas, kas saistītas ar nozares tirgus globalizāciju, partnerattiecību un sadarbības uzlabošanu gan nozares ietvaros, gan ārpus tās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mūsdienīgas infrastruktūras attīstību un uz zināšanām balstītu pakalpojumu sniegšanu.

FIDIC vārds būvnieku sabiedrībā galvenokārt saistās ar tās izstrādātajiem un izdotajiem būvniecības līgumu noteikumiem (t.s. Sarkano, Dzelteno, Zaļo, Sudraba, Balto u.c. grāmatām), kurās skaidri noteikti būvniecības procesa dalībnieku pienākumi un tiesības, doti izsmeļoši skaidrojumi, kā objektīvi risināt to starpā radušās domstarpības. Lielu uzmanību FIDIC izpildkomiteja un sekretariāts velta dažādu semināru un mācību organizēšanai, informācijas un viedokļu apmaiņai, augstu profesionālo standartu un ētikas principu popularizēšanai.

Šā gada konferences tēma, jeb vadmotīvs bija „ Globāli pakalpojumi — partnerattiecību uzlabošana”. Konferences trīs dienu plenārsēžu un semināru ( radošo darbnīcu) laikā tika diskutēts par jaunumiem, aktualitātēm, šā brīža un nākotnes uzdevumiem un to risināšanas ceļiem. Semināri notika 3 paralēlās plūsmās:

Iespējas, to identificēšana un apzināšana;

Izaicinājumi, to novērtēšana un izpratne;

Risinājumi: praktiskie risinājumi,

kurās konferences dalībnieki varēja piedalīties pēc savām interesēm un izvēles. Dienas beigās notika semināros apspriesto jautājumu kopsavilkums un nosprausti mērķi turpmākai FIDIC biedru darbībai un nozares attīstībai.

Konferences laikā noslēdzās FIDIC organizētais jauno profesionāļu apmācības kurss, kura dalībniekiem tika dota iespēja izvērtēt gūtās zināšanas un izteikt viedokli par savu redzējumu uz nozares un FIDIC tālāku attīstību. Vairāk kā 30 jauno profesionāļu vidū, kas saņēma apmācības sertifikātu bija arī Juris Laicāns no SIA „Aqua Brambis”.

Konferences darbs noslēdzās ar Ģenerālās Asamblejas sēdi (GAM), kurā ar balsstiesībām piedalījās visu dalībasociāciju delegāti. Tajā tika apstiprināts iepriekšējā gada konferences Budapeštā GAM protokols, akceptētas dažas izmaiņas statūtos, kā arī apspriests un apstiprināts FIDIC budžets. Tika uzņemti četri jauni biedri — Malavi, Jordānijas, Kazahijas un Krievijas valstu inženierkonsultantu asociācijas. Savas pilnvaras beidza līdzšinējais FIDIC prezidents, meksikānis Jorhe Diazs Padilla un uz nākamajiem diviem gadiem tika ievēlēts jaunais prezidents — kanādietis Džons Boids.

Pirmā FIDIC prezidenta Lui Prangera prēmijas par ieguldījumu FIDIC attīstībā saņēma dānis Tonijs Jensens, kurš ilgstoši darbojies kvalitātes vadības komitejā, un vācietis Aksels Jēgers, galvenais Dzeltenās un jaunās — Zelta grāmatas autors.

Atsevišķs vienas dienas pēc konferences seminārs tika veltīts jaunajiem FIDIC izstrādātajiem, bet vēl nenopublicētajiem līguma noteikumiem „Projektēt — būvēt — lietot” (Build — Design — Operate), jeb t.s. Zelta grāmatai . Pēc konferences tās delegātiem un viesiem bija iespēja piedalīties 3 vai 4 dienu ekskursijā uz Malaiziju.

Sīkāku informāciju par FIDIC konferenci Singapūrā , tajā sniegtajiem ziņojumiem un citiem jaunumiem var iegūt FIDIC mājas lapā - www.fidic.org.

Informācija par Latvijas inženierkonsultantu asociāciju un aktivitātēm ir atrodama LIKA mājas lapā - www.lika.lv.

Raimonds Eizenšmits Inženierzinātņu doktors, LIKA valdes priekšsēdētājs

 

FOTO GALERIJA

 

SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv