Jauns darbs, jaunas iespējas

2006. gada oktobrī SIA “Aqua-Brambis” sadarbībā ar “Ramboll Finland” Ltd (Somija), piedaloties LR Vides ministrijas rīkotajā konkursā, ieguva tiesības veikt būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību projektam “Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, 3. fāze”.

Šī projekta mērķi ietver veicināt esošo ES ūdens un notekūdeņu direktīvu prasību ieviešanu Latvijā, kas tiks nodrošināts, veicot šādas aktivitātes:

  • centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un izbūve divos Rīgas pilsētas rajonos: Šampēterī un Dārzciemā;

  • esošo tērauda ūdensvadu cauruļvadu rekonstrukcija/atjaunošana aptuveni 10km garumā un esošo tērauda stratēģisko ūdensvadu rekonstrukcija/atjaunošana aptuveni 15,1 km garumā. Šī projekta komponenšu realizācija ļaus paaugstināt dzeramā ūdens padeves drošību un pakalpojuma nepārtrauktību, kā arī ļaus samazināt dzelzs saturu patērētājiem padotajā dzeramajā ūdenī, tādejādi veicinot Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvas (98/83/EC) prasību ieviešanu Latvijā;

  • jauna kanalizācijas kolektora izbūve Hanzas ielā un esošā Kalnciema ielas un Lielirbes ielas kolektora pagarināšana/rekonstrukcija, lai novērstu pašreizējās problēmas saistībā ar kolektora nepietiekamo jaudu, kas ļautu pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai jaunos kanalizācijas tīklu posmos, kurus ir paredzēts izbūvēt Šampēterī un Mārupē. Šo projekta komponenšu realizācija veicinās pilsētu notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes direktīvas (91/271/EEC), kā arī direktīvas par gruntsūdeņu aizsardzību pret noteiktu bīstamu vielu izraisīto piesārņojumu (80/68/EEC) prasību ieviešanu Latvijā;

  • sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā ļaus samazināt vides piesārņojumu, ko rada sadzīves notekūdeņi, nonākot lietus kanalizācijas tīklos, kā arī palielināt sadzīves kanalizācijas tīkla darbības efektivitāti, samazinot lietus ūdens infiltrāciju sadzīves kanalizācijas tīklā.
    Šo projekta komponenšu realizācija veicinās pilsētu notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes direktīvas (91/271/EEC), kā arī direktīvas par gruntsūdeņu aizsardzību pret noteiktu bīstamu vielu izraisīto piesārņojumu (80/68/EEC) prasību ieviešanu Latvijā;

  • esošo keramisko un dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija, kas ļaus samazināt vides piesārņojumu, ko rada sadzīves kanalizācijas notekūdeņu noplūdes no bojātajiem esošo tīklu posmiem, kā arī palielināt sadzīves kanalizācijas tīkla darbības efektivitāti, samazinot lietus ūdens infiltrāciju sadzīves kanalizācijas tīklā.

  • četru rezerves dīzeļģeneratoru ierīkošana — divi no tiem paredzēti ūdens attīrīšanas iekārtām (Baltezers un Daugava —2) un atlikušie divi — kanalizācijas sūkņu stacijām (Ilzene un Alfa), lai nodrošinātu autonomu elektroapgādi ārkārtas situācijās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos. Tas ļaus uzlabot sistēmu drošību un nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, tādejādi mazinot notekūdeņu pārplūšanas un vides piesārņojuma risku elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos.

Projekta ietvaros tika atklāts arī birojs SIA "Rīgas Ūdens" telpās, Kojusalas ielā 3.


SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv