Mūsu dalība RAIL BALTICA projektā
"Aqua-Brambis" šobrīd izstrādā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve" ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas ārējo tīklu būvprojektu un veic projektēšanas darbus iekšējā ūdensvada un kanalizācijas daļai Rīgas Centrālajā Pasažieru stacijā.
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv