Mūsu dalība RAIL BALTICA projektā
Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Projektā piedalās piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un, lai arī netieši, Somija. Paredzēts, ka dzelzceļa līnija savienos Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļņu un Varšavu. Dzelzceļa līnijas izbūve, kas vīsies caur Baltijas valstīm, tiek dēvēta par Rail Baltica Globālo projektu. Rail Baltica ir viens no augstākās prioritātes transporta infrastruktūras projektiem Eiropas Savienībā, jo tā īstenošana: • ievērojami paaugstinās transporta plūsmas caurlaides spēju; • radīs pašreiz iztrūkstošos starprobežu savienojumus; • veicinās dažādu transporta veidu integrāciju un transporta tīklu savietojamību. Rail Baltica projekts ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā, kuru paredzēts īstenot 10 gadu ilgā būvniecības periodā. Projekta ieviesēji: Latvija, Lietuva, Igaunija. Realizācijai paredzēti vairāk nekā 5 miljardu eiro ieguldījumi reģionā, kas tiks finansēti no ES (CEF- Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta) un Baltijas valstīm. "Aqua-Brambis" šobrīd izstrādā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve" ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas ārējo tīklu būvprojektu, kura pasūtītājs ir AS “RE RE GRUPA”. Galvenā būvuzņēmēja funkcijas pildīs personu apvienība “BESIX RERE GROUP”. “Aqua-Brambis” inženieri ir iesaistīti arī līgumā par projektēšanas darbu veikšanu iekšējā ūdensvada un kanalizācijas daļai Rīgas Centrālajā Pasažieru stacijā, pasūtītājs: SIA “BELAM-RĪGA”. Darbs ir ļoti komplicēts, jo vienlaicīgi notiek darbs pie visām projekta daļām, un jāņem vērā arī tas, ka Centrālā stacija nepārtrauks savu darbību būvniecības laikā. Runājot par šī ļoti vērienīgā projekta modelēšanu digitālā vidē, “RB Rail” AS ir izstrādājusi detalizētu BIM (Būvniecības informācijas modelēšana) stratēģiju, kas tiks izmantota līnijas projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā. Stratēģija nosaka noteikumus un principus, kas jāievēro visām projektā iesaistītajām pusēm, apmainoties un atjauninot tehniskā projekta dokumentāciju, ieskaitot projektēšanas modeļus, rasējumus un citu tehnisko informāciju. Būvniecības darbi stacijas rajonā tiks uzsākti šā gada novembrī. Par projektu vairāk šeit: https://www.railbaltica.org/lv/
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv