SIA “Aqua-Brambis” darbība Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija – LIKA ir biedrība, kura dibināta 2003.gada rudenī ar mērķi popularizēt inženierkonsultanta profesiju sabiedrībā, celt LIKA biedru un citu inženierkonsultantu kvalifikāciju un paaugstināt LIKA biedru konkurētspēju būvniecības tirgū. Asociācija tika izveidota, apzinoties situāciju, ka pasaulē pēc Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas – FIDIC – izstrādātās sistēmas inženiera jeb konsultanta loma būvniecības procesa vadībā ir daudz plašāka un līdztekus Latvijā būvuzrauga pieņemtajām funkcijām Klients var saņemt daudzus vērtīgus inženiera sniegtos pakalpojumus: • Būvuzņēmēja būvdarbu programmas, piedāvājumu, maksājumu un citu dokumentu izskatīšana un lēmumu pieņemšana; • Būvuzņēmēja pieprasījumu izvērtēšana un atbilžu sniegšana; • būt par vidutāju domstarpību gadījumos starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju; • veikt izpildīto darbu apjomu uzmērīšanu; • Būvuzņēmēja sagatavoto tehniskā projekta rasējumu pārbaude un akceptēšana; • Darba drošības pārbaužu veikšana; • Pasūtītāja interešu pārstāvēšana visos jautājumos, ko paredz līgums, u. c. 2004.gadā LIKA kļuva par FIDIC pilntiesīgu biedru. Arī savu struktūru, Statūtus un Biedru Ētikas kodeksu Latvijas inženierkonsultantu asociācija izstrādāja, balstoties uz FIDIC ieteikumiem. 2004.gadā LIKA kļuva par FIDIC pilntiesīgu biedru. Arī savu struktūru, Statūtus un Biedru Ētikas kodeksu Latvijas Inženierkonsultantu asociācija izstrādāja, balstoties uz FIDIC ieteikumiem. SIA “Aqua-Brambis” ir viens no Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas dibinātājiem un aktīvi piedalās LIKA darbībā jau no 2003. gada. SIA “Aqua-Brambis” inženieri Aivars Brambis, Jānis Timšāns un Guntars Maļina piedalījušies gadskārtējās FIDIC konferencēs Budapeštā, Kanādā, Barselonā. 2007. gadā Singapūrā noslēdzās FIDIC organizētais jauno profesionāļu apmācības kurss, kura dalībniekiem tika dota iespēja izvērtēt gūtās zināšanas un izteikt viedokli par savu redzējumu uz nozares un FIDIC tālāku attīstību. Vairāk kā 30 jauno profesionāļu vidū, kas saņēma apmācības sertifikātu bija arī SIA “Aqua-Brambis” speciālists Juris Laicāns. Šobrīd LIKA darbību vada Guntars Maļina (LIKA valdes priekšsēdētājs, jau otro pilnvaru termiņu) un Jānis Timšāns (viens no LIKA valdes locekļiem). 2019. gadā LIKA pievienojās Eiropas Inženierkonsultantu asociāciju federācijai (EFCA).
SIA Aqua-Brambis
Mārkalnes iela 24, Rīga
LV-1024, Latvija
Tālr.: 67332087
E-pasts: info@brambis.lv
www.clarus.lv